Advokat med 20 års erfaring.
I kontorfellesskap med flere Advokater sentralt i Oslo sentrum, like ved Oslo tingrett.

Kontorfellesskapet består av erfarne advokater og dekker et bredt spekter av rettsområder og har bred prosedyreerfaring for domstolene, jordskifteretten og fylkesnemnda for sosiale saker. Vi yter bistand over hele Norge.

Rettsområder

Arbeidsrett
Arverett
Barn/barnevernrett
Bistandsadvokat
Ektepakt
Erstatningsrett/personskadesaker
Fast eiendom
Generasjonsskifte

Samboerjuss
Samerett
Selskapsrett
Skifte/skilsmisse
Strafferett forsvareroppdrag
Styrearbeid/rådgivning
Økonomisk kriminalitet
Odelsrett

Priser

Timesalær

Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. I enkle og oversiktlige saker vil vi kunne gi fast pris på forhånd.

Straffesaker

Retten dekker salær for forsvareroppdrag for de fleste saker når det er tatt ut tiltale i saken og alltid i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning vil vi alltid søke å få dekket advokatutgiftene fra retten.

Timepris

veiledende timepris er i fra kr. 1 300,- til kr. 3000,- + 25% merverdiavgift

Barnevern

Dersom barnevernet har startet undersøkelsessak har du ikke krav på å få dekket rettshjelp av det offentlige.

Forbehold

Vi forbeholder oss rett til i særlige tilfeller å kunne avvike fra nevnte priser.

Fri rettshjelp/fri sakførsel

I noen særlige saker, bl.a. avhengig av klientens inntekts-/formuesforhold, vil fri sakførsel kunne innvilges fra det offentlige.Vi vil alltid søke fri sakførsel der inntekts og formuesforhold tilsier det.  

Kontakt
post@advokat-huset.no

Telefon: 928 48 878

Pilestredet15 b 0130 Oslo

LA OSS KONTAKTE DEG

gi en vurdering av din sak – helt uforpliktende.

LA OSS KONTAKTE DEG

Lukk meny